Buku Saku Matan Al-Ushul Ats-Tsalatsah 2020

Rate this post

Matan al-Ushul Ats-Tsalatsah
Matan al-Ushul Ats-Tsalatsah

Matan Al-Ushul Ats-Tsalatsah

Judul : Matan Al-Ushul Ats-Tsalatsah
Penulis : Imam Muhammad bin Abdul Wahhab
Ukuran : 9 x 12,5 cm; 78 hal. (Buku Saku)
Penerbit : Darul Haq
Harga : IDR 15.000,-

Buku matan Al-Ushul Ats-Tsalatsah ini menjelaskan ada tiga pokok landasan akidah Islam yang wajib diketahui setiap Muslim, yaitu: Ma’rifatullah (mengenal Allah), Ma’rifatun-Nabi (mengenal Nabi), dan Ma’rifah Din al-Islam (Mengenal Agama Islam). Ketiganya harus berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur`an dan as-Sunnah serta Ijma’. Inilah hakikat ilmu Syariat. Maka semua yang tertuang dalam al-Qur`an dan as-Sunnah, pasti berbicara tentang tiga perkara ini: Allah, atau Nabi, atau Agama Islam.

Target terakhir yang harus dicapai oleh seseorang yang mempelajari ketiga ma’rifat ini adalah agar tertanam dalam jiwa bahwa: tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dalam bentuk ibadah apa pun, baik ibadah qalbiyah (hati), ibadah lisaniyah (lisan), maupun ibadah jasmaniyah (badan); dan bahwa hanya Nabi a yang wajib diikuti sebagai teladan dalam menjalankan Agama Allah; serta bahwa hanya satu Agama yang diridhai oleh Allah, yaitu agama Islam.

Nah, buku saku ini, Matan al-Ushul ats-Tsalatsah karya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah panduan bagi kaum Muslimin umumnya dan para penuntut ilmu khususnya, untuk mempelajari ketiga landasan utama ini; sebagai langkah awal untuk menggapai derajat Mukmin.